BEZOEK ONZE STADSWINKEL 'ONI' LANGE KOEPOORTSTRAAT 78 2000 ANTWERPEN

 
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce webshop van de verkoper biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

Artikel 10: Bepalingen verkoop textiel (kimono, haori).

Wij adviseren om uw Kimono NIET ZELF TE WASSEN (eigen risico).

Kimono-liefhebbers die een authentieke kimono hebben aangekocht, moeten ze bij voorkeur laten wassen door professionals.

Als uw kimono onder deze categorieën valt mag u de kimono niet zelf wassen: Zijden kimono, Shibori Kimono, Kimono met decoratie zoals borduurwerk, Kimono met voering, Vintage kimono, Antieke kimono. Je loopt het risico dat de kimono krimpt, zelfs als je hem in water legt. Als je kimono duur is of antiek, laat het dan doen door een professionele service. We raden aan om je zijden kimono naar de stomerij te brengen.

Handwas kimono: 

DISCLAIMER: Je zijden kimono naar de stomerij brengen is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze de juiste zorg krijgt. Als je de jouwe met de hand moet wassen, kunnen deze instructies van kimono-liefhebbers op het internet helpen. Wees er echter van bewust dat als je de kimono zelf wast, je dit op eigen risico doet. Vul een emmer met koel water. Roer indien nodig een kleine druppel milde, niet-alkalische wasmiddel of babyshampoo erdoor. Als het water in jouw omgeving hard is, voeg dan wat Borax-substituut toe om het te verzachten. Plaats je kimono in de emmer en roer voorzichtig een minuut of twee rond, zonder te schrobben of het te lang in te laten weken. Spoel de kimono voorzichtig af om alle zeepresten te verwijderen. Laat de kimono buiten aan een hanger drogen, uit de directe zon. Wring het niet uit, droog het niet in de droger en strijk het niet, omdat dit de stof zal beschadigen. Zorg ervoor dat het volledig droog is voordat je het vouwt en opbergt. 

N.B. Als je kimono een donkere of rode voering heeft, raden we af om deze met de hand te wassen, omdat de kleur kan uitlopen en de buitenkant kan bevlekken. 

Na aankoop zijn we niet verantwoordelijk voor slecht gewassen, gestreken, verkleurde of gekrompen kimono’s of haori. 

De klant wast de aangekochte kimono/haori volledig op eigen risico.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang de beste aanbiedingen en persoonlijk advies